Liên Hệ Mua Hàng 0942386968

CPU Socket 1200

-6% CPU Intel Core i7-10700F (2.9GHz upto 4.8GHz, 8C-16T, 65W)
CPU Intel Core i7-10700F

CPU Intel Core i7-10700F (2.9GHz upto 4.8GHz, 8C-16T, 65W)

6.700.000đ 7.100.000đ

-13% CPU Intel Core i7-10700 (2.9GHz upto 4.8GHz, 8C-16T, 65W)
CPU Intel Core i7-10700

CPU Intel Core i7-10700 (2.9GHz upto 4.8GHz, 8C-16T, 65W)

6.550.000đ 7.550.000đ

-11% CPU Intel Core i7-10700K (3.8GHz up to 5.1GHz, 8C-16T, 125W)
CPU Intel Core i7-10700K

CPU Intel Core i7-10700K (3.8GHz up to 5.1GHz, 8C-16T, 125W)

7.050.000đ 7.950.000đ

-12% CPU Intel Core i7-11700F (2.5GHz up to 4.9Ghz, 8C-16T, 65W)
CPU Intel Core i7-11700F

CPU Intel Core i7-11700F (2.5GHz up to 4.9Ghz, 8C-16T, 65W)

7.580.000đ 8.599.000đ

-20% CPU Intel Core i9-10850K (3.60GHz UpTo 5.20GHz, 10C-20T) TRAY
CPU Intel Core i9-10850K

CPU Intel Core i9-10850K (3.60GHz UpTo 5.20GHz, 10C-20T) TRAY

9.600.000đ 12.000.000đ

-7% CPU Intel Core i5-11400F (up to 4.4Ghz, 6C-12T, 65W) BOX
CPU Intel Core i5-11400F

CPU Intel Core i5-11400F (up to 4.4Ghz, 6C-12T, 65W) BOX

4.000.000đ 4.300.000đ

-10% CPU Intel Core i5-10400F TRAY (upto 4.3Ghz, 6C-12T, 65W)
CPU Intel Core i5-10400F

CPU Intel Core i5-10400F TRAY (upto 4.3Ghz, 6C-12T, 65W)

3.050.000đ 3.400.000đ

-7% CPU Intel Core i3 10105F (3.70 Up to 4.40GHz, 6M, 4C-8T)
CPU Intel Core i3 10105F

CPU Intel Core i3 10105F (3.70 Up to 4.40GHz, 6M, 4C-8T)

1.950.000đ 2.100.000đ

-5% CPU Intel Core i3 10100F (3.60 Up to 4.30GHz, 6M, 4C-8T)
CPU Intel Core i3 10100F

CPU Intel Core i3 10100F (3.60 Up to 4.30GHz, 6M, 4C-8T)

2.080.000đ 2.200.000đ

-9% CPU Intel Pentium G6405 (4.10GHz, 4M, 2 Cores 4 Threads)
CPU Intel Pentium G6405

CPU Intel Pentium G6405 (4.10GHz, 4M, 2 Cores 4 Threads)

1.830.000đ 2.000.000đ

-4% CPU Intel Pentium G6400 (4.00GHz, 4M, 2 Cores 4 Threads)
CPU Intel Pentium G6400

CPU Intel Pentium G6400 (4.00GHz, 4M, 2 Cores 4 Threads)

1.680.000đ 1.750.000đ